Värmehuset, Bautavej

Huset är kommunens hittills mest omfattande lågenergibyggprojekt på kontorsfronten. Alla krav i Energiklass 1 är uppfyllda, vilket betyder en årlig utsläppsreduktion på 20,3 ton CO2.

Hela kontorsbyggnaden kläs med glasskivor som hjälper till att kyla ner och värma upp – beroende på årstiden. Samtidigt isoleras alla ytterväggar med mellan 400 och 600 mm mineralull. På taket och på byggnadens sydsida bygger man in 90 m2 solceller. Allt för att säkerställa ett miljövänligt och optimalt utnyttjande av energin.